Mon-Sun: 10am to 10pm - Eat In & Take Out - We accept major credit cards
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Prices may subject to
change without notice)

Print Menu1. Bò Nhúng Dấm
2. Bò Nhúng Bơ
3. Bò Tái Chanh
4. Bò Lụi
5. Bò Nướng Lá Lốt
6. Chả Ðùm
7. Cháo Bò

See our Specials menu

Home  -  Menu    Pho2000Boston @2008 All Rights Reserved - Powered by vinaWebMart